“ดวงดีรับทรัพย์ ลุ้นขับรีโว่” กับทรูมูฟ เอช กดเลย *236# แล้วโทรออก

ลุ้นเป็นเจ้าของรถกระบะรีโว่ 4 ประตู Toyota Hilux Revo D-Cab 2.4J Plus มูลค่า 678,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
เพียงกด *236# โทรออก สมัครบริการดวงดี เสริมทรัพย์พร้อมเลขมงคลเลขรวย(ข้อความละ3บาท วันละ4ข้อความ)
และยังได้สิทธิ์ลุ้นรับบัตรเติมเงินมูลค่า 500 บาทอีก 184 รางวัล

 

 

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ใบอนุญาตเลขที่ 1092/2561

2. จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 7 มกราคม  2562 และประกาศผู้โชคดีวันที่ วันที่ 20 มกราคม 2562 ผ่าน www.rakcontent.com

3. บริษัทฯ จะประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัลตามช่องทางที่กำหนด และผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัลและเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล

6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการของ sumone (RAKMONGKOL และ RAKLIKIT) ณ วันที่รับรางวัล จึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลและ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยกเลิกบริการก่อนถึงวันรับรางวัล

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

9. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025592997